سلامت نسل ها

تبلیغات

سلامت زنان ، تحت حمایت شرکت ارمغان راه طلایی ؛ اعلام می دارد که آماده ی دریافت تبلیغات « پزشکان ، دکتران ، مطب ها ، بیمارستان ها و … » می باشد و بر اساس اندازه های استاندارد سلامت زنان و تعرفه ی مشخص ، در مکان های تعریف شده ، می توانید تبلیغات خود را ثبت نمایید .

 

محبوبیت

دریافت آمار

قابل تمدید

 

جهت درخواست ثبت تبلیغ در وب سایت ، شبکه های اجتماعی و رسانه سلامت زنان ؛ می توانید از طریق « تکمیل فرم تبلیغات ، ارسال ایمیل » اقدام نمایید .

نحوه ی علمکرد سیستم تبلیغاتــــی ســــلامت زنــــان به صــــورت زیر می باشد :

  1. ارسال فرم/ایمیل
  2. تایید تبلیغ
  3. دریافت قیمت
  4. پرداخت قیمت/ارسال رسید
  5. مشاهده تبلیغ

 

مکان های تبلیغاتی در سلامت زنان

“وب سایت”

 

پلنمکاننوعاندازهحجمقیمت (تومان)
1ستون کناری - راستJPG,GIF100×300کمتر از 100Kb700,000
2ستون کناری - راستJPG,GIF250×300کمتر از 100Kb800,000
3شمارنده صفحهJPG,GIF100×300کمتر از 100Kb900,000
4شمارنده صفحهJPG,GIF90×728کمتر از 100Kb1,000,000
5پست ها - بالاJPG,GIF90×728کمتر از 100Kb500,000
6پست ها - پایینJPG,GIF90×728کمتر از 100Kb500,000
7پست ها - ستون کناریJPG,GIF100×300کمتر از 100Kb600,000
8پست ها - ستون کناریJPG,GIF300×600کمتر از 100Kb700,000
9پست ها - ستون کناریMP4300×600کمتر از 5Mb1,500,000

“شبکه های اجتماعی”

 

پلنمکاننوعاندازهحجمقیمت (تومان)
1FacebookJPG,GIF,MP4حداکثر FHDکمتر از 5Mb100,000
2TwitterJPG,GIF,MP4حداکثر FHDکمتر از 5Mb100,000
3+GoogleJPG,GIF,MP4حداکثر FHDکمتر از 5Mb200,000
4LinkedinJPG,GIF,MP4حداکثر FHDکمتر از 5Mb300,000
5TelegramJPG,GIF,MP4حداکثر FHDکمتر از 5Mb400,000
6InstagramJPG,GIF,MP4حداکثر FHDکمتر از 5Mb400,000

“رسانه”

 

پلنمکاننوعاندازهحجمقیمت (تومان)
1آپاراتMP4,MOVحداکثر 4Kکمتر از 100Mb500,000
2ارمغانMP4,MOVحداکثر 4Kکمتر از 100Mb1,000,000

جهت ثبت تبلیغات بر روی سلامت زنان از طریق فرم ، کلیک نمایید .جهت ثبت تبلیغات بر روی سلامت زنان از طریق ایمیل ، کلیک نمایید .