سلامت نسل ها

تبلیغات

سلامت زنان ، تحت حمایت شرکت ارمغان راه طلایی ؛ اعلام می دارد که آماده ی دریافت تبلیغات « پزشکان ، دکتران ، مطب ها ، بیمارستان ها و … » می باشد و بر اساس اندازه های استاندارد سلامت زنان و تعرفه ی مشخص ، در مکان های تعریف شده ، می توانید تبلیغات خود را ثبت نمایید .

محبوبیت

دریافت آمار

قابل تمدید

جهت درخواست ثبت تبلیغ در وب سایت ، شبکه های اجتماعی و رسانه سلامت زنان ؛ می توانید از طریق « تکمیل فرم تبلیغات ، ارسال ایمیل » اقدام نمایید .

نحوه ی علمکرد سیستم تبلیغاتــــی ســــلامت زنــــان به صــــورت زیر می باشد :

  1. ارسال فرم/ایمیل
  2. تایید تبلیغ
  3. دریافت قیمت
  4. پرداخت قیمت/ارسال رسید
  5. مشاهده تبلیغ

مکان های تبلیغاتی در سلامت زنان

 

پلن مکان نوع اندازه حجم قیمت (تومان)
1 ستون کناری - راست JPG,GIF 100×300 کمتر از 100Kb 700,000
2 ستون کناری - راست JPG,GIF 250×300 کمتر از 100Kb 800,000
3 شمارنده صفحه JPG,GIF 100×300 کمتر از 100Kb 900,000
4 شمارنده صفحه JPG,GIF 90×728 کمتر از 100Kb 1,000,000
5 پست ها - بالا JPG,GIF 90×728 کمتر از 100Kb 500,000
6 پست ها - پایین JPG,GIF 90×728 کمتر از 100Kb 500,000
7 پست ها - ستون کناری JPG,GIF 100×300 کمتر از 100Kb 600,000
8 پست ها - ستون کناری JPG,GIF 300×600 کمتر از 100Kb 700,000
9 پست ها - ستون کناری MP4 300×600 کمتر از 5Mb 1,500,000

 

پلن مکان نوع اندازه حجم قیمت (تومان)
1 Facebook JPG,GIF,MP4 حداکثر FHD کمتر از 5Mb 100,000
2 Twitter JPG,GIF,MP4 حداکثر FHD کمتر از 5Mb 100,000
3 +Google JPG,GIF,MP4 حداکثر FHD کمتر از 5Mb 200,000
4 Linkedin JPG,GIF,MP4 حداکثر FHD کمتر از 5Mb 300,000
5 Telegram JPG,GIF,MP4 حداکثر FHD کمتر از 5Mb 400,000
6 Instagram JPG,GIF,MP4 حداکثر FHD کمتر از 5Mb 400,000

 

پلن مکان نوع اندازه حجم قیمت (تومان)
1 آپارات MP4,MOV حداکثر 4K کمتر از 100Mb 500,000
2 ارمغان MP4,MOV حداکثر 4K کمتر از 100Mb 1,000,000

جهت ثبت تبلیغات بر روی سلامت زنان از طریق فرم ، کلیک نمایید .

جهت ثبت تبلیغات بر روی سلامت زنان از طریق ایمیل ، کلیک نمایید .