سلامت نسل ها

همه نوشته ها با برچسب: زایمان بدون غم

  • 8

    زایمان شاد

    افسردگی  یک هیجان منفی است که در پی غم و ناراحتی مداوم، طولانی و شدید در افراد ..