سلامت نسل ها

آیا میدانید خیره نگاه کردن به صفحه نمایش تلفن همراه چه تاثیری بر سلامت چشم ها دارد؟

Rate this post
Rate this post

خیره نگاه کردن به صفحه نمایش تلفن همراه، تبلت یا رایانه باخطرات زیادى براى بینایى فردهمراه اســت.


شایعترین مشکل، خســتگی چشم اســت که در زمان خیره نگاه کردن به صفحه نمایش و درنتیجه کاهش میزان پلک زدن ایجاد میشود. خستگى و افزایش فشار چشم ناشی ازنگاه کردن مداوم به صفحه نمایش، باعث خشکی چشمها و بروز ســردردمیشود. این علائم دائمی نیستند، اما احتمال تشدید این مشکل و تبدیل شدن آن به یک بیمارى مزمن وجوددارد. یکی ازبهترین راهها براى کاهش خستگی و فشار چشم، افزایش میزان پلک زدن است؛ محققــان روش ۲۰-۲۰-۲۰ را توصیه میکنند که شــامل نگاه کردن به جسمى درفاصله ۲۰ فوتى (شش مترى) به مدت ۲۰ ثانیه هر ۲۰ دقیقه یکباراســت. یکى دیگر ازنگرانی هاى جدى دراین زمینه، قرارگرفتن درمعرض نورآبى اســت؛ این نوع خــاص ازنور که از صفحه نمایش تلفن همراه، تبلت،رایانه و تلویزیون ساطع میشود، به یکی ازعمیقترین بخشهاى چشم رسیده ومیتواند به شبکیه آسیب بزند. لامپ کم مصرف (CFL) نیز این نورآبی مضر را ساطع میکند. با نشستن دراتاقی با لامپ کم مصرف و کارکردن با این دستگاهها، میزان قرارگرفتن فرد درمعرض نورآبی چند برابر خواهد شد. برخى عینکها قادربه فیلتر کردن نورآبى هســتند؛عدم استفاده ازتلفن همراه، تبلت یا سایر دستگاههاى مشابه در زمان خواب نیز میتواند به کاهش آسیبهاى وارده به چشم منجر شود.

منبع : دکتر مهرتاش مهرپرور

salamat.gov.ir


نظر بدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری