سلامت نسل ها

تبلیغات

سلامت زنان ، تحت حمایت شرکت ارمغان راه طلایی ؛ اعلام می دارد که آماده ی دریافت تبلیغات « پزشکان ، دکتران ، مطب ها ، بیمارستان ها و … » می باشد و بر اساس اندازه های استاندارد سلامت زنان و تعرفه ی مشخص ، در مکان های تعریف شده ، می توانید تبلیغات خود را ثبت نمایید .

 

محبوبیت

دریافت آمار

قابل تمدید

 

جهت درخواست ثبت تبلیغ در وب سایت ، شبکه های اجتماعی و رسانه سلامت زنان ؛ می توانید از طریق « تکمیل فرم تبلیغات ، ارسال ایمیل » اقدام نمایید .

نحوه ی علمکرد سیستم تبلیغاتــــی ســــلامت زنــــان به صــــورت زیر می باشد :

  1. ارسال فرم/ایمیل
  2. تایید تبلیغ
  3. دریافت قیمت
  4. پرداخت قیمت/ارسال رسید
  5. مشاهده تبلیغ

 

مکان های تبلیغاتی در سلامت زنان

“وب سایت”

 [table id=1 /]

“شبکه های اجتماعی”

 [table id=2 /]

“رسانه”

 [table id=3 /]

جهت ثبت تبلیغات بر روی سلامت زنان از طریق فرم ، کلیک نمایید .جهت ثبت تبلیغات بر روی سلامت زنان از طریق ایمیل ، کلیک نمایید .


در حال بارگذاری