سلامت نسل ها

جستجوی الفبا

“الف”

“جستجوی الفبا – الف”

 • آزمایش‌های غربالگری
 • آژنزی
 • آگونیست
 • آگلوتینه شدن
 • آمپیم

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • اخبار
 • ازدواج
 • اندام
 • اقدام
 • آیین همسرداری
 • آموزش
 • آموزش والدین

 

“ب”

“جستجوی الفبا – ب”

 • بازماند
 • بافت‌شناسی
 • بالم
 • بدخیمی
 • بهت
 • بیان جهات در آناتومی
 • بیان حرکات در طب
 • بیمار سرپایی
 • بیماری
 • بیماری بیگانه
 • بیماری لاعلاج
 • بیماری ناشناخته
 • بیماری‌شناسی
 • بیماری‌های همستی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • بهداشت بانوان
 • بهداشت کودک
 • بیماری های زنان
 • بیماری های کودک
 • بیماری های عمومی
 • بیماری ها در بارداری
 • بارداری
 • بارداری هفته به هفته
 • بارداری چند قلویی
 • بزرگسالان
 • بازی

 

“پ”

“جستجوی الفبا – پ”

 • پاراپلژی
 • پارزی
 • پذیرش (پزشکی)
 • پردردی
 • پرفوراسیون
 • پرفیوژن
 • پریکاردیوسنتز
 • پریکاردیت حاد
 • پزشکی اجتماعی
 • پزشکی کل‌نگر
 • پس‌زنش
 • پلاسیبو
 • پلی آرتریت
 • پلی‌نورپاتی
 • پلی‌نوریت
 • پیوند اندام
 • پیش‌آگهی (پزشکی)
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری پزشکی
 • پیشگیری ثالثیه
 • پیشگیری ثانویه
 • پیشگیری دارویی
 • پیشگیری شیمیایی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • پیش از بارداری
 • پوست ، مو و زیبایی
 • پدر
 • پدر و مادر

 

“ت”

“جستجوی الفبا – ت”

 • تاریخ‌چه بیماری
 • توفان آدرنرژیک
 • تباهی
 • تروما (پزشکی)
 • تزریق (پزشکی)
 • تشخیص
 • تشخیص (ابهام‌زدایی)
 • تشخیص افتراقی
 • تشخیص پزشکی
 • تشنج
 • تنجش
 • تنگی (پزشکی)

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • تغذیه
 • تغذیه و رژیم غذایی
 • تغذیه دوران بارداری
 • تغذیه دوران شیردهی
 • تغذیه کودک
 • تعلیم و تربیت کودک
 • تناسب اندام
 • تصاویر آموزشی
 • تست
 • تب
 • تب در نوزادان
 • تب در کودکان
 • تب در بزرگسالان

 

“ث”

“جستجوی الفبا – ث”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

 

“ج”

“جستجوی الفبا – ج”

 • جوشدانه
 • جوشگاه
 • جراحی دست

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • جلوگیری از بارداری
 • جنین و رویان
 • جنین و بارداری ناموفق
 • جنسی

 

“چ”

“جستجوی الفبا – چ”

 • چرک
 • چکانش
 • چنگه

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • چند قلویی

 

“ح”

“جستجوی الفبا – ح”

 • حاد
 • حذف با بسامد رادیویی
 • حس‌خوانی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • حاملگی

 

“خ”

“جستجوی الفبا – خ”

 • خوش‌خیم
 • خوش‌خیمی
 • خونریزی داخلی
 • خمیر (رئولوژی)
 • خیز

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • خانواده

 

“د”

“جستجوی الفبا – د”

 • داروی موضعی
 • دوز دارو
 • درد احشایی
 • درد ارجاعی
 • درد حاد
 • درد فانتوم
 • درد مزمن
 • دق (پزشکی)
 • دمای بدن انسان
 • دیورتیکول
 • دیستروفی
 • دیسفاژی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • درد زایمان
 • دانستنی های ازدواج
 • دارو
 • دوران بارداری
 • دوران شیردهی
 • دیدنی ها

 

“ذ”

“جستجوی الفبا – ذ”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

 

“ر”

“جستجوی الفبا – ر”

 • راش (ضایعه پوستی)
 • روماتیسم

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • روحیه
 • رسیدگی

 

“ز”

“جستجوی الفبا – ز”

 • زهرابه

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • زایمان
 • زنان
 • زندگی
 • زیبایی

 

“س”

“جستجوی الفبا – س”

 • سنگ‌گری
 • سهم خواری

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • سلامت
 • سلامت جنسی
 • سلامت روحی
 • سلامت روانی
 • سلامت زنان
 • سقط جنین
 • سالمندی

 

“ش”

“جستجوی الفبا – ش”

 • شاخص توده بدنی
 • شاخه پیشین عصب نخاعی
 • شوک (افت فشار خون)
 • شرح حال (پزشکی)
 • شکایت اصلی
 • شکم حاد

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • شناسایی
 • شیردهی
 • شیرخوار

 

“ص”

“جستجوی الفبا – ص”

 • صرع
 • صفحه پس‌وپیش

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • صداقت

 

“ض”

“جستجوی الفبا – ض”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

 

“ط”

“جستجوی الفبا – ط”

 • طب کار

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • طب
 • طب ایرانی
 • طب خارجی
 • طب سنتی
 • طب سوزنی
 • طب مدرن
 • طرز تفکر
 • طرز زندگی

 

“ظ”

“جستجوی الفبا – ظ”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

 

“ع”

“جستجوی الفبا – ع”

 • علت مرگ

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • عمومی
 • عمل زایمان
 • عکس و فیلم
 • علائم
 • علائم آسیب کبد
 • علائم بارداری
 • علائم بارداری دوقلویی
 • علائم بیماری
 • علائم بیماری روماتیسم
 • علائم بالینی
 • علائم سرطان
 • علائم سرطان پستان
 • علائم سرماخوردگی
 • علائم زردی نوزادان
 • علائم زردی کودکان
 • علائم علائم دندان
 • علائم کمبود ویتامین
 • علائم کمبود ویتامین A
 • علائم کمبود ویتامین B
 • علائم کمبود ویتامین B1
 • علائم کمبود ویتامین C
 • علائم کمبود ویتامین D
 • علائم کمبود ویتامین E
 • علائم کم کاری تیروئید
 • علائم یائسگی

 

“غ”

“جستجوی الفبا – غ”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • غربالگری
 • غربالگری نوزادان
 • غربالگری سلامت جنین

 

“ف”

“جستجوی الفبا – ف”

 • فروافتادگی
 • فشار سیاهرگ مرکزی
 • فهرست ریشه‌ها، پیشوندها و پسوندها در واژه‌های پزشکی
 • فیبروز
 • فیستول
 • فیستول راست‌روده‌ای-مهبلی
 • فیستول شریانی‌وریدی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • فیلم های آموزشی

 

“ق”

“جستجوی الفبا – ق”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • قاعدگی
 • قاعدگی زنان

 

“ک”

“جستجوی الفبا – ک”

 • کاتافیلاکسی
 • کانکتومیکس
 • کرم (داروسازی)
 • کیست پیلونیدال

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • کودک
 • کهن سالی

 

“گ”

“جستجوی الفبا – گ”

 • گرانولوم
 • گرهک (پزشکی)
 • گزارش موردی
 • گفتاردرمانی
 • گیرنده درد

 

“ل”

“جستجوی الفبا – ل”

 • لوسیون
 • لرزش درون‌تنی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • لاغری
 • لاغری بعد از زایمان

 

“م”

“جستجوی الفبا – م”

 • متاستاز
 • متطبب
 • مرگ پیرازایشی
 • مرگ طبیعی
 • مزمن
 • معاینه سروگردن

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • مقالات پزشکی و بهداشتی
 • مهارت زندگی

 

“ن”

“جستجوی الفبا – ن”

 • نئوپلاسم
 • نبض
 • نشانگان
 • نشانه بیماری
 • نظریه بیماری‌های زیموتیک
 • نقاهت
 • نکروز زینکر

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • نوزاد
 • نوزاد و شیرخوار
 • نابارداری

 

“و”

“جستجوی الفبا – و”

لغات مورد نظر ، موجود نیست .

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • ورزش
 • ورزش کودک
 • ورزش هایی دوران بارداری
 • واکسیناسیون
 • واکسیناسیون در بارداری
 • واکسیناسیون نوزاد و شیرخوار

 

“ه”

“جستجوی الفبا – ه”

 • همی‌پارزی
 • همی‌پلژی
 • هیپوکسی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • هوش کودک

 

“ی”

“جستجوی الفبا – ی”

 • یاخته عصبی

“جستجوی الفبا – محتوا”

 • یائسگی

 


در حال بارگذاری